Ochrana osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Všechny informace o svých obchodních partnerech společnost Czech K & G, spol. s r.o. uchovává  tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování údajů. Czech K & G, spol. s r.o. se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím osobám. Údaje dodané obchodním partnerem jsou výhradně použity pouze pro vnitřní potřebu společnosti.

Translate »