Vlajkový řád

  • vlajky musí volně vlát
  • nedovolte, aby se vlajky na stožárech při pohybu dotýkaly ostrých hran na samotném stožáru, stromů, větví, drátů, fasád domů, jiných stožárů či držáků apod.
  • v případě signalizovaných extrémních povětrnostních podmínek vlajky vůbec nevyvěšujte
  • při bouřlivém počasí doporučujeme vlajky nevyvěšovat
  • ztrátu „bělosti“ vlajky minimalizujte častou výměnou a praním – dle umístění
  • vlajky vyperte již při menším stupni zašpinění – nedopusťte, aby byla špína „ zažraná “
Translate »