Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stiskem tlačítka „Odeslat“ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Czech K & G, spol. s r.o., Na Spojce 510/11, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ: 26151804 a to:

a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon a další údaje obsažené ve formuláři

b) společnost Czech K & G použije sdělené osobní údaje za tím účelem, aby mne kontaktovala

c) jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Czech K & G, spol. s r.o. učiněno písemně.

Translate »